Thông tin liên hệ

CƠ SỞ IN ẤN PHOTOCOPY QUANG MINH
Địa chỉ: SỐ 39 PHAN ĐÌNH PHÙNG - TP. HÀ TĨNH - HÀ TĨNH
Hotline: 0986.514.123 – 0914.238.696
Email: quangminhmvp.ht@gmail.com

1. Lãnh Đạo
Phone: 0986.514.123 (CEO Lệ Tứ)
Email: quangminhmvp.ht@gmail.com

2. Phòng kinh doanh
Hotline: 0287.100.8879
Phone: 0337792324 (Lê Vân)
Email: quangminhmvp.ht@gmail.com

Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi